O meni

“Je navihana simpatična učiteljica, ki nas poleg italijanščine uči še veliko drugih elementov, ki podpirajo proces učenja in prinašajo napredek.”

 (Obiskovalka začetnega tečaja)

Elda Jercog se je rodila in odraščala v Trstu, osebnostno in poslovno dozorevala v Italiji in Sloveniji. Razgibana življenjska pot je prinašala različne delovne in osebnostne izkušnje, ki skozi različne oblike tečajev italijanskega jezika stremi tudi k razvijanju osebnostnih potencialov tečajnikov.

Elda je dinamičnega duha, zelo rada ima naravo, živali, potovanja, ples in umetnost, zato ni naključje, da se tečajniki italijanščine učijo tudi preko drugih dejavnosti izven učilnic. Zanimajo jo psihološki vidiki učenja, ki jih je raziskovala pri različnih učiteljih doma in v tujini. V želji po lastnem osebnostnem razvoju raziskuje različne oblike inovativnega in nekonvencionalnega učenja, ki ga uvaja tudi v poučevanje italijanščine.

Deset let je poučevala na Državnem poklicnem zavodu za industrijo in obrt “Jožef Stefan” iz Trsta kot tehnično-praktični inštruktor za vaje iz kemije, biokemije in mikrobiologije. 2005 je začela z vodenjem delavnic za podporo najstnikom in preprečevanje osipa na srednjih šolah v Trstu. Od takrat naprej vodi različne delavnice za razvoj osebnostnih potencialov in tečaje italijanskega jezika na svojevrsten, zabaven in inovativen način.

Sodeluje z različnimi organizacijami, na primer z jezikovno šolo Athena v Postojni, Ljudsko univerzo Sežana, Obrtno-podjetniško zbornico Sežana, prevajalsko agencijo in jezikovno šolo Linguarium ter drugimi institucijami in številnimi podjetji.

Dolga leta je bila Elda kolegica praktičnega pouka biologije in mikrobiologije na naši šoli. Vedno je zelo strokovno pripravljala laboratorijske vaje in po dolgoletni izkušnji pripravila prepotrebne skripte za izvajanje vaj v laboratoriju v slovenskem jeziku (smo namreč šola v Italiji s slovenskim učnim jezikom, ki sledi italijanskim ministrskim programom. Posebno pri znanstvenih predmetih imamo težave  pri uvajanju slovenskih učbenikov, ker ne ustrezajo italijanskim smernicam.). V laboratoriju je Elda kazala iniciativnost in dijake spodbujala h kritičnemu in osebnemu odnosu do obravnavanih tem in do življenja na sploh. Z njimi je skušala vzpostaviti odprt dialog, ki se je nadaljeval tudi izven razreda in šole. Svoje poslanstvo vzgojiteljice je pogosto usmerila tudi  v potenciranje osebnostnega napredka svojih dijakov.

Sara Čok, profesorica biologije na zavodu DIZ Jožef Stefan v Trstu